Kønsbunden Genetik

Kønsbunden genetik er noget, som for mange kan være svært at finde hoved og hale i.
For hvordan kan en farve eller aftegn være afhængig af kønnet?

Kønnet på en hamster er bestemt af kønskromosom-parret. Det er det allersidste kromosom-par i rækken af de mange par hamsteren har.
Det andet kromosom i kromosomparret er det som bestemmer kønnet; kønskromosomet.
En hun har et par som hedder : XX
En han har et par som hedder : XY
Forskellen er altså at hunnen har 2 X’er, hvor hannen har 1 X og 1 Y
Moren giver altid et X til døtrene og et X til sønnerne
Farven giver altid sit X til døtrene og Y’et til sønnerne – da Y er det mandlige kønskromosom.

Hos hamstere er der kun guldhamstere, som er har et kønsbestemt farve og aftegn: Tortie / Gul
Dette gen kan nemlig både være en aftegn og en farve for hunnerne, men kun en farve for hannerne. Hvorfor det?

Genet for gul pigment kaldes fo “To” (for Tortieshell) og det hæfter sig KUN på på X-kromosomet.
Derfor kan en hun have et eller to gener for To – idet hun har to X-kromosomer.
Hanner derimod kan jo så kun have et gen for gul pigment, da han kun har et X-kromosom, og To ikke vil sidde på Y-kromosomet.

Hanner med 1 To-gen er rent genetik ToY – To for gul og Y for sit mandlige kønskromosom, som To ikke kan sidde på. Idet han kun kan have dette ene gen bliver han gul.
Hunner derimod kan jo have 2 To-gener.

  • En hun med 1 To-gen er genetisk : Toto – To for gul pigment og to for ingen gul pigment. Hun vil være Tortie – dvs. hendes normale farve med gule pletter i pelsen.
  • En hun med 2 To gener er genetisk ToTo – 2 gener for gul pigment. Hun vil dermed blive gul.

 

Hvordan nedarves det så?

Det gule gen er kønsbundet dominant nedarvet.
Dvs. at parrer man gult ind på ikke gult – så bliver 50% af ungerne gule eller tortie. Men så simpelt er det alligevel ikke, for det kommer også an på kønnet!
Moren giver altid et X til døtrene og et X til sønnerne
Farven giver altid sit X til døtrene og Y’et til sønnerne – da Y er det mandlige kønskromosom.

Hvis mor er tortie og far ikke er gul, vil moren kunne give sit ene To-gen videre til 50% af ungerne. Faren giver et X-kromosom uden gul til døtrene og Y-kromosomet uden gul til sønnerne.
Moren giver altid X-kromosomet videre til både sønner og døtre. Dermed kan både sønner og døtre få ét gen for gul pigment : To.
Det vil altså give både tortie døtre (Toto), gule sønner (ToY), ikke tortie døtre (toto) og ikke gule sønner (toY)

Hvis mor er gul og far ikke er gul, vil moren altid give et To gen videre, da hun To på begge sine X-kromosomer hun giver videre. Faren giver et X-kromosom uden gul til døtrene og Y-kromosomet uden gul til sønnerne.
Det vil altså give tortie døtre og gule sønner

Hvis mor ikke er gul/tortie og far er gul, vil moren give X-kromosomet uden gul pigment til både døtre og sønner. Faren vil give X-kromosomet med gul pigment til døtrene og Y-kromosomet uden gul til sønnerne.
Det vil altså give tortie døtrene (Toto) og ikke gule sønner (ToY).

Hvis mor er gul og far er gul, vil moren altid give et To gen videre, da hun To på begge sine X-kromosomer hun giver videre. Faren vil give X-kromosomet med gul pigment til døtrene og Y-kromosomet uden gul til sønnerne.
Det vil altså give gule døtre (ToTo) og gule sønner (ToY)

Hvis mor er tortie og far er gul, vil moren kunne give sit ene To-gen videre til 50% af ungerne og to-genet til de andre. Faren vil give X-kromosomet med gul pigment til døtrene og Y-kromosomet uden gul til sønnerne.
Det vil altså give gule døtre (ToTo), tortie døtre (Toto), gule sønner (ToY) og ikke gule sønner (toY)

 

Kan hanner så ikke være tortie?

Jo det kan de faktisk godt, omend de er meget sjældne! De tortie hanner som findes er en slags “fejl” – de har nemlig typisk fået et X ekstra, så deres sidste kromosompar pludselig er XXY og de så rent genetisk bliver TotoY.
Hovedparten af de tortiehanner som findes er sterile, men enkelte har da også være fertile. Det er en “fejl” som sker allerede i celledelings-processen og det sker ikke ret ofte.

De kan også være “Kimære”. Kimære er når to fostre gror sammen til ét under det tidlige fosterstadie. På den måde kan en han og en hun blive et individ og dermed opnå, at være både han og tortie på én gang. Disse er dog meget sjældne inden for hamstere.

 

En god tommelfinger regel er: er den tortie, er det en hun.

Skriv et svar