Oprensning af DNA

I forbindelse med min skoletid på HTX lavede vi et forsøg, hvor hovedformålet var at oprense en klump DNA i alkohol. DNA er ofte et meget konfus begreb, når man ikke ved, hvad det er.
Her kan der ses billeder af DNA’et. Dette giver forhåbentligt et mere håndtérligt billede af, hvad DNA egentlig er for en størrelse.

 

Formål:
At kunne se DNA-streng fra løgceller.

Teori:
DNA er livets “alfabet”. DNA udgør arvematerialet med alle dens gener (også kaldet arveanlæg).
Det er opbygget af kulhydrat og phosphat, som sider og i ”trappetrin” af nukleotider – A = ademin C = cytosin, T = thymin og G = guanin.

De sidder bundet sammen efter baseparringsregler:
A sidder over for T
G sidder over for C
Og er bundet sammen af brintbindinger.

Protein: er opbygget af aminosyrer i lange kæder.
Der er 8 livsvigtige (essentielle) aminosyre.
Der er 3 kernebase koder for en aminosyre:
AAA, GGG, – 64 forskellige kombinationer – i alt 20 koder.

Rækkefølgen af nukleotiderne (“bogstaverne”) i DNA bestemmer rækkefølgen af aminosyrer i det protein (genprodukt) som DNA’et koder for, og denne rækkefølge er den genetiske kode. Ved transskription kopieres informationen i genet fra DNA til mRNA af enzymet RNA. Det fremkomne mRNA oversættes, til protein af et ribosom.

Materialer:
Blender
Kniv + spækbræt
Vandbad (60 grader)
Isbad
Termometer
2 stk. 250 mL bægerglas
Reagensglas
Kaffefilter
100 g løg
10 mL opvaskemiddel
3 g NaCl (køkkensalt)
Destilleret vand
Proteaseenzym
Iskold 96 % alkohol

Fremgangsmåde:
asd

Vi blander først 10 mL opvaskemiddel med 3 gr. køkkensalt i et 250 mL bægerglas og der fyldes op til de 100 mL med vand.

asdasd

Dernæst hakkes 100 gr. løg fint for at nedbryde vævet mekanisk, som røres godt op med opvaskemiddel og salt. Her nedbrydes cellevæg, cellemembran og kernemembran af opvaskemidlet.

Hele Blandingen kommes i et vandbad på 60 °C for at sætte gang i nedbrydningsprocessen i 15 min. Herefter bremsen eller stoppes processen helt ved at sætte det i fryseren/isbad.
Det hele blendes i få sekunder for at få det hele findelt noget mere og cellevægge bliver nedbrudt yderligere.

asd

Dernæst filtrerer vi det hele gennem et kaffefilter for at få løgrester væk. I den frafiltrerede væske bliver DNA og proteiner.

asdasd

6 mL af løg ekstrakten hældes i reagensglas og 2-3 dråber enzymer hældes i for at fjerne proteinerne – Dna’et bliver tilbage.
Der hældes nu 9 mL iskold 96 % alkohol i uden at det rystes sammen.

asdwd

Alkoholen ligger sig oven på enzymet og Dna’et vil trække op i alkoholen og blive tydelig som en lang streng.

Konklusion og Diskussion:
Dna’et kan ses i alkoholen, da dna’et ikke er opløseligt i den kolde alkohol.
For at få en tydeligere DNA-streng i alkoholen kunne vi have gjort den mekaniske nedbrydning bedre (hakket løget finere med kniven) – dog fik vi et pænt resultat med tydelig DNA-streng i alkoholen…

Desværre er billerne taget med mobil telefon, men den DNA “streng”/klump er en uhyre lang streng.
DNA er altså en meget lille størrelse.

Skriv et svar